Wiesci

Regula

Kapitula RP

Kapitula RP

Konwent

Czlonkowie KRP

Prawa

Pisma i dokumenty

Pisma i dokumenty

Galeria

Galeria

Aktualnosci

Skryptorium
Konwent lata 2017 - 2019

Hetman Wielki Rycerstwa Polskiego
Arkadiusz Brandt Dzikowski, Wielki Mistrz Bractwa Rycerzy Ziemi Sztumskiej
hermanad@wp.pl

Hetman Polny Rycerstwa Polskiego
Michał Lewartyn Wojtysiak - Bractwo Rycerskie na Zamku Królewskim w Łęczycy
justyciarius@wp.pl

Kanclerz Kapituły Rycerstwa Polskiego
Radosław Spychalski - Brać Rycerska Starigrodu
kanclerz@kapitula.com.pl

Marszałek Kapituły Rycerstwa Polskiego
Marek Boruta Mojecki - Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej
izogips_ziemnice@wp.pl

Herold Kapituły Rycerstwa Polskiego
Piotr Pastusiak - Bractwo Rycerskie RAVA
papas@op.pl

Chorąży Kapituły Rycerstwa Polskiego
Grzegorz Orenkiewicz - Chorągiew Ziemi Chełmińskiej
comesgrzegorz@gmail.com

Skryba Kapituły Rycerstwa Polskiego
Piotr Sieczkowski - wolny rycerz
durrandir@gmail.com

Namiestnik Pomorski
Jarosław Druss Makiła - Starogardzkie Bractwo Rycerskie
druss_sbr@wp.pl

Namiestnik Pruski
Piotr Ciecierski - Bractwo Rycerskie Ziemi Sztumskiej
weuniany81@gmail.com

Namiestnik Mazowiecki
Piotr Woźniak - Klan Mc Colaps
nefton.p@gmail.com

Namiestnik Śląski
Marek Boruta Mojecki - Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej
izogips_ziemnice@wp.pl

Namiestnik Małopolski
WAKAT

Namiestnik Wielkopolski
Arkadiusz Gołębiewski - Konfraternia Burgus Carpinei
lake0@wp.pl


© 2009 dEsign: eRe&RD