Wiesci

Regula

Kapitula RP

Kapitula RP

Konwent

Czlonkowie KRP

Prawa

Pisma i dokumenty

Pisma i dokumenty

Galeria

Galeria

Aktualnosci

Forum


Filip Gałązka

ur. 12.11.1980. Skończył studia historyczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ze specjalnością ochrona dóbr kultury w 2005 roku. Obecnie pracuje w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. W ruchu rycerskim uczestniczy od roku 2000. Był członkiem Kasztelanii Bydgoskiej, jest współzałożycielem i komesem Chorągwi Ziemi Kujawskiej. Od roku 2007 jest członkiem Chorągwi hetmańskiej. W 2009 roku wybrany do konwentu Kapituły Rycerstwa Polskiego jako archiwista. Jest współorganizatorem wystawy w Muzeum tradycji POW - "Współczesne rycerstwo Kujaw i Pomorza".© 2009 dEsign: eRe&RD