Wiesci

Regula

Kapitula RP

Kapitula RP

Konwent

Czlonkowie KRP

Prawa

Pisma i dokumenty

Pisma i dokumenty

Galeria

Galeria

Aktualnosci

SkryptoriumKapituła Rycerstwa Polskiego

Kapituła Rycerstwa Polskiego (KRP) jest organizacją zrzeszającą stowarzyszenia, popularnie zwane „bractwami rycerskimi”. Od czasu powstania pozostaje ona największą polską organizacją zrzeszającą grupy i osoby zajmujące się rekonstrukcją historyczną. Nie mało członków współczesnego ruchu rycerskiego wywodzi się z niej a wiele stowarzyszeń, nigdy nie zrzeszonych w KRP czynnie z nią współpracuje, korzysta z jej praw.

Organizacja pod nazwą Kapituła Rycerstwa Polskiego powołana została do życia w wyniku kilkuletnich prac przygotowawczych, na tzw. II Kapitule Generalnej w Gdańsku, w Dworze Artusa, która odbyła się w dniach 26-27 kwietnia 1997r. „Celem powołania tej organizacji miała być koordynacja działań organizacji rycerskich w kraju, stworzenie jednolitego prawa, które ułatwić miało współpracę i utwierdzić Ruch Rycerski na drodze rozwoju opartego o źródła historyczne.”

Na powyższej Kapitule przyjęto przygotowane wcześniej zasady funkcjonowania omawianej „instytucji”:

Regułę Rycerską – „będącą podstawą ideologiczną i pozostającą niezmiennym odnośnikiem dla wszelkich działań prawnych oraz zbiorem reguł postępowania indywidualnego członków w codziennym życiu.”

Kodeks Rycerski i uzupełniające go Digesta Kodeksowe – zbiór przepisów, w oparciu o które działa „instytucja”, zawierające wskazówki co do działań i sposobu zachowania, które ogólnie się przyjmuje na wspólnych imprezach. „Te dokumenty z założenia i w praktyce podlegały i podlegają modyfikacjom wynikającym z rosnącego doświadczenia i zmian, które wymusza rozwój Ruchu Rycerskiego.”

Tworzące KRP „bractwa”, organizują różnego rodzaju imprezy pozostające pod jej patronatem. Przedstawiciele grup członkowskich w demokratycznych głosowaniach, odbywszy obrady, podejmują decyzje co do funkcjonowania „instytucji”. Organem przygotowującym propozycje, projekty dotyczące działalności KRP jest powoływany na kadencję dwuletnią Konwent, w którego skład wchodzą – hetman wielki, hetman polny, kanclerz, marszałek, chorąży, archiwista, herold oraz sześciu namiestników dzielnic - namiestnik pomorski, namiestnik pruski, namiestnik mazowiecki, namiestnik małopolski, namiestnik śląski, namiestnik wielkopolski. Konwentowi i całej Kapitule przewodniczy hetman wielki KRP – powoływany na kadencje 6 letnią.

Dla straży i podkreślenia powagi osoby hetmana Pagińskiego, powołana została - Chorągiew hetmańska. Kilkunastu wybranych rycerzy, występujących w barwach herbowych hetmana, towarzyszy mu podczas oficjalnych uroczystości.

Główną siedzibą KRP jest zamek w Gniewie, gdzie znajduje się Sala Rycerska, w której przedstawiona jest historia Kapituły. Złota Księga – zbiór praw, zawierający również spis członków Konwentu oraz wyróżniających się rycerzy i dam, znajduje się na Zamku Chojnik. Symbol cnót rycerskich – Złoty Graal, przechowywany jest na zamku w Bolkowie.

Opracowanie: Alicja Sommer-Gałązka, Filip Gałązka Cytaty pochodzą z: Alicja Sommer, Podstawy działalności Towarzystwa Turniejowego - Unia Pruska, jako przykład współczesnego Ruchu Rycerskiego w Polsce , UKW - praca magisterska, Bydgoszcz 2006.
© 2009 dEsign: eRe&RD