Wiesci

Regula

Kapitula RP

Kapitula RP

Konwent

Czlonkowie KRP

Prawa

Pisma i dokumenty

Pisma i dokumenty

Galeria

Galeria

Aktualnosci

Skryptorium
Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu

Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Wyzwól mój umysł od nie kończącego brnięcia w szczegóły i daj mi skrzydeł, bym w lot przechodził do rzeczy. Użycz mi chwalebnego poczucia, że czasami mogę się mylić. Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać...


Etos rycerski a późnośredniowieczne wychowanie, Mirosław Kropiński.  

Księga o stroju - Poradnik zasad doboru i kompozycji stroju historycznego 1350-1492.

  Kusza - broń zakazana, Michał Wojtysiak.

  Motywy krucjatowe w malarstwie średniowiecznym, Michał Wojtysiak.

Grzegorz Nawrat - Muzealnik - manager w Skansenie.
© 2009 dEsign: eRe&RD