Alicja Sommer-Gałązka

ur.. 23.III.1981. Skończyła studia historyczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w 2006 roku ze specjalnością ochrona dóbr kultury oraz nauczycielską. W 2011 zrobiła studia podyplomowe z grafiki komputerowej. W ruchu rycerskim uczestniczy od roku 2000. Była członkiem Kasztelanii Bydgoskiej, jest współzałożycielem Chorągwi Ziemi Kujawskiej. W lipcu 2007 roku została przyjętą do Chorągwi hetmańskiej jako konsultant do spraw historycznych. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem wystawy w Muzeum Tradycji POW – „Współczesne rycerstwo Kujaw i Pomorza”. W 2009 roku została uhonorowana pierścieniem herbowym Tadeusza Antoniego Pagińskiego.