Arkadiusz Dzikowski

p.o. Hetmana Rycerstwa Polskiego
sprawujący urząd 2015-2017 
od 2017 roku Hetman Kapituły Rycerstwa Polskiego Arkadiusz Dzikowski

ur. 13.05.1967 w Nowem nad Wisłą
Wykształcenie wyższe – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy (pedagogika kulturalno-oświatowa).
Działalność w ruchu rycerskim:
30.11.1994 – założyciel stowarzyszenia Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej (www.rycerzesztum.pl). Od tego czasu pełni funkcję Mistrza Bractwa.

Współzałożyciel Kapituły Rycerstwa Polskiego – od powstania organizacji do dziś członek Konwentu KRP. Pełnił w nim różne funkcje – obecnie Namiestnik Prowincji Prusy.

Członek Chorągwi Hetmańskiej Hetmana Wielkiego Kapituły Rycerstwa Polskiego.

Współorganizator dziewięciu edycji Turnieju Rycerskiego im. Arcyksięcia Albrechta von Habsburg na Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu, sześciu edycji Turnieju Rycerskiego im. Arnolda von Schwarzburg na Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu oraz dwóch edycji Turnieju Rycerskiego w Santoku.

Uczestnik (w roli dowódcy obrony zamku) dziewięciu edycji imprezy historycznej pt. „Oblężenie Malborka”. Dowódca Chorągwi Sztumskiej podczas 4 edycji inscenizacji historycznej „Bitwa Grunwaldzka”. Uczestnik historycznych widowisk plenerowych: „Znak Gryfa” w Szczecinie (dowódca okrętu „Dragon”), „Victoria Wiedeńska” w Krakowie (chorąży Kara Mustafy). W latach 2006-2010 odtwórca roli Jezusa Chrystusa i Annasza w Misterium Męki Pańskiej w Gdańsku.

Wraz z Bractwem Rycerzy Ziemi Sztumskiej i członkami TT „Unia Pruska” inicjator współpracy z ośrodkami zagranicznymi, kultywującymi tradycje rycerskie – wielokrotny uczestnik imprez historycznych na zamku Brandenburg koło Lauchroden (Niemcy), w Bretten koło Karlsruhe (Niemcy), na zamku Herstmonceux (pd. Anglia), na zamku Kuressaare (Estonia). Uczestnik I Pielgrzymki Rycerstwa Polskiego do Ojca Świętego (1997).

Współzałożyciel Towarzystwa Turniejowego „Unia Pruska” zrzeszającego grupy historyczne z terenu Polski północnej. Praca zawodowa:
Od 1992 roku instruktor, a od 1997 do 2000 dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Sztumie. W latach 2000-2003 instruktor Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim – tam twórca grupy historycznej, wchodzącej w skład Bractwa Rycerzy Ziemi Sztumskiej. W latach 2001-2008 instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury „Ratusz” w Malborku – twórca grupy historycznej „Alt Rathaus”. W latach 2001-2007 współtwórca Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dawnej „Wspólne dziedzictwo Kultury” w Malborku. W latach 2003-2007 instruktor Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury – twórca grupy historycznej, wchodzącej w skład Bractwa Rycerzy Ziemi Sztumskiej. Od 2008 roku dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich (www.gokmikolajki.pl) – twórca Grupy Turystyki i Rekonstrukcji Historycznej „Szwadron Powiśle”, kultywującej tradycje bojowe 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

W latach 2002-2009 założyciel i właściciel Firmy Usługowo-Handlowej „AKKON”, zajmującej się między innymi wytwarzaniem replik średniowiecznego uzbrojenia rycerskiego.

Działalność artystyczna:
Gitarzysta i wokalista wielu zespołów grających różne gatunki muzyki: MAK – blues-rock, TAROTH – heavy metal, INVADER – heavy metal, MIDI – poezja śpiewana, SILENT CELTIC MUSIC – muzyka celtycka i średniowieczna, AKKON – jazz-rock (www.myspace.com/akkonband) . Kompozytor, aranżer, autor tekstów, instruktor gry na gitarze akustycznej i elektrycznej.

Działalność społeczna:
Członek kilku stowarzyszeń. Od 2002 stowarzyszenia społeczno-politycznego „Samorządne Powiśle”. W ramach działalności w stowarzyszeniu radny Rady Miejskiej w Sztumie w latach 2002-2006 i 2006-2010.
Od 2008 członek stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Współorganizator pobytu dzieci polskich z Białorusi na terenie powiatu sztumskiego.
Od 2010 współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Historycznego im. 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej (www.lupaszko.pl) . W ramach działalności w stowarzyszeniu współorganizator i uczestnik (jako dowódca „Szwadronu Powiśle”) Rajdu Szlakiem 5. WB AK mjr. „Łupaszki”.
Współzałożyciel i lider (od 02.05.2007) Centrum Kultury Chrześcijańskiej, działającego przy parafii pw. św. Anny w Sztumie, pod patronatem Diecezji Elbląskiej.
Uhonorowany Orderem Orła z Mieczem przez Hetmana Wielkiego Kapituły Rycerstwa Polskiego, Krzyżem Sybiru przez Związek Sybiraków oraz medalem Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.