Kronika Kapituły

KRONIKA KAPITUŁY RYCERSTWA POLSKIEGO

ANNO DOMINI 1997

26-27.IV.1997 
Kapituła Generalna w Dworze Bractwa św. Jerzego w Gdańsku


Gdańska Szkoła Fechtunku Bractwa Św. Jerzego organizuje II Kapitułę Generalną Rycerstwa Polskiego w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Gdańsku.


W skład Konwentu weszli:
Adam Białke (III Regiment Najemnej Piechoty Szkockiej),

Andrzej Ciosański z upoważnienia Kasztelana Zamku Chojnik Jerzego Czajki
Arkadiusz Dzikowski (Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej)
Krzysztof Górecki (Bractwo Rycerskie Zamku Gniewskiego)
Adam Łaciuk – Kasztelan Zamku w Bolkowie.
Dariusz Markowski (Stowarzyszenie Rycerskie „Zagończyk” z Warszawy)
Zbigniew Miciak – wolny rycerz z Golubia Dobrzynia
Janusz Murzyn (Zastęp Rycerski z Chełmna)

Jarosław Struczyński (Bractwo Rycerskie Zamku w Gniewie)

Tomasz Szajewski (Liga Baronów z Warszawy)

Maciej Maksymilian Wygnański (Bractwo Miecza i Kuszy z Warszawy)

Wiesław Zalewski (Drużyna Kusznicza z Płocka)

Tadeusz Pagiński – Wielki Fechmistrz Gdańskiej Szkoły Fechtunku
Jacek Gzowski – Kapitan Gdańskiej Szkoły Fechtunku.

Marszałkiem obrad został Jarosław Struczyński

Tadeusz Pagiński zostaje wybrany Hetmanem Wielkim Kapituły Rycerstwa Polskiego
Jarosław Struczyński zostaje wybrany Strażnikiem Złotej Księgi
Tomasz Bedyński zostaje Kanclerzem Kapituły

 

Regułę Rycerską oraz Kodeks Rycerski wraz z Regułą Turniejową podpisały:
Clan McCollaps z Białegostoku

Bractwo Rycerskie Zamku w Bolkowie

Bractwo Rycerskie w Brodnicy

Kaszubsko-Pomorskie Bractwo Rycerzy Zamku Bytowskiego

Zastęp Rycerski z Chełmna

Bractwo Rycerskie Zamku w Chojniku

Czwarty Regiment Szkocki Clan Claorann z Gdańska

Gdańska Szkoła Fechtunku Bractwa Świętego Jerzego

Stowarzyszenie Rycerzy Ziemi Gdańskiej
Trzeci Najemny Regiment Piechoty Szkockiej z Gdańska

Bractwo Rycerskie Zamku Gniewskiego

Zbigniew Miciak – Wolny Rycerz z Golubia-Dobrzynia

Bractwo Rycerskie Ziemi Lubuskiej z Gorzowa Wielkopolskiego

Bractwo Rycerskie Ziemi Lubelskiej

Bractwo Najemne Wolna Kompania z Poznania.

Chorągiew Rycerska Ziemi Sandomierskiej

Radosław Kaźmierczak – Wolny Rycerz z Santoka

Starogardzkie Bractwo Rycerskie „Joannici”

Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej

Bractwo Miecza i Kuszy z Warszawy

Konwent Braci Rycerskiej Smocza Kompania z Warszawy

Stowarzyszenie Rycerskie „Zagończyk” z Warszawy

Bractwo Kopaczy Złota z Złotoryi

W miejsce Wiesława Zalewskiego i Tomasza Szajewskiego do Konwentu zostali wybrani
Tadeusz Książk z Kaszubsko-Pomorskiego Bractwa Rycerskiego Zamku Bytowskiego

Jacek Spychała z Zgromadzenia Rycerzy Ziemi Gdańskiej


6-7.XII.1997
 
Kapituła Zwyczajna – Jesienna na Zamku w Gniewie

Do Kapituły przyjęto:
Włocławskie Bractwo Rycerskie
Płockie Bractwo Kusznicze
Brodnicki Konwent Rycerski
Chorągiew Komturii Gniewskiej
Krąg Rycerzy Gdańskich
Klub Miłośników Kultury Średniowiecznej z Nowego
Krąg Rycerzy Zamku Malborskiego

Do Nowicjatu przyjęto:
Bractwo Zamku w Łęczycy

Elbląskie Bractwo Rycerskie
Najemne Bractwo Irlandzkie „Fianna” z Gdyni

ANNO DOMINI 1998

 
28.III.1998
Obrady Konwentu Kapituły w Dworze Bractwa św. Jerzego w Gdańsku

Na wniosek Hetman Wielkiego Konwent dokonał wyboru
Marszałka którym został Maciej Maksymilian Wygnański (Bractwo Miecza i Kuszy z Warszawy)

Miecznika którym został Dariusz Markowski (Stowarzyszenie Rycerskie Zagończyk)

1-3.V.1998
Kapituła Wiosenna na Zamku w Sandomierzu
Na wniosek Hetman Wielkiego Konwent Marszałkiem do końca kadencji został Maciej Maksymilian Wygnański (Bractwo Miecza i Kuszy z Warszawy)

Przyjęto w skład Kapituły Drużynę Kuszniczą z Czerwionki.


Po rezygnacji Dariusza Markowskiego miecznikiem został wybrany Adam Białke (Klan McCollaps)


Wybrano czterech komesów posiadających prawo pasowania:
Wielki Hetman Tadeusz Pagiński (Gdańska Szkoła Fechtunku Bractwa Św. Jerzego)
Jarosław Struczyński (Chorągiew Komturii Gniewskiej)
Maciej Maksymilian Wygnański (Bractwo Miecza i Kuszy)
Krzysztof Górecki (Chorągiew Komturii Gniewskiej)

Do Nowicjatu przyjęto:
„Miecze Norlandu”
Gdańską Drużynę Najemników.

ANNO DOMINI 1999

6.II.1999 

Obrady Konwentu Kapituły w Dworze Bractwa św. Jerzego w Gdańsku

9-10.IV.1999

Kapituła Generalna na Zamku w Malborku


W skład Kapituły przyjęto:
Bractwo Zamku w Łęczycy
Elbląskie Bractwo Rycerskie
Miecze Norlandu

Gdańskiej Drużynie Najemniczej przedłużono nowicjat

Do Nowicjatu przyjęto:
Bractwo Ziemi Ogrodzienieckiej „Signum Polonikum”
Bracia i Siostry Kaledonii
Hufiec Wolnego Rycerstwa z Wołomina
Chorągiew Ziemi Zachodniopomorskiej

Hetmanem Rycerstwa Polskiego wybrany został Tadeusz Pagiński.

W skład Konwentu wybrani zostali: Jerzy Czajka, Krzysztof Górecki, Dariusz Markowski, Adam Łaciuk, Arkadiusz Dzikowski, Jacek Spychała, Maciej Wygnański, Robert Kostrzewa, Wiesław Zalewski, Daniel Wiktorowicz, Dariusz Winnicki, Cezary Wyszyński, Jacek Tomczak, Karol Bury, Michał Wojtysiak i Zbigniew Miciak.

Na Miecznika wybrany został Dariusz Markowski
Na Kanclerza wybrany został Jarosław Struczyński
Na Marszałka wybrany został Maciej Wygnański
Na Strażnika Złotej Księgi wybrany został Andrzej Ciosański.

11 IV. 1999

Obrady Konwentu Kapituły na Zamku w Malborku

22.V.1999 

Obrady Konwentu Kapituły w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku

16.VII.1999 

Obrady Konwentu Kapituły na Polach Grunwaldzkich

ANNO DOMINI 2000

II.2000

Obrady Konwentu Kapituły w Nowem

 

Kapituła Generalna na zamku w Nowem 
Ustanowienie Orderu Orła z Mieczem z jednoczesnym nadaniem go:
Jerzemu Czajce, Dariuszowi Markowskiemu, Krzysztofowi Góreckiemu, Jarosławowi Struczyńskiemu, Arkadiuszowi Dzikowskiemu oraz Jackowi Szymańskiemu.
Ustanowienie godności Damy Bursztynowej Róży z jednoczesnym nadaniem jej: Elżbiecie Markowskiej i Elżbiecie Kucińskiej (Klub Miłośników Kultury Średniowiecza z Nowego)

8.V.2000
†† Beata „Kruszyna” Matuszak (III Regiment Klanu McCollaps) ††

14.XI.2000
†† Franciszek „Zul” Zulewski ††

ANNO DOMINI 2001

9.VI.2001

Obrady Konwentu Kapituły na Zamku w Malborku

17.VI.2001

Powstaje Bractwo Rycerskie Zamku Radzyńskiego 

3.VIII.2001

Obrady Konwentu Kapituły na Zamku w Gniewie

16.XI.2001

Obrady Konwentu Kapituły na Zamku w Gniewie

16-17.XI.2001

Kapituła na Zamku w Gniewie

ANNO DOMINI 2002

16.III.2002

Obrady Konwentu Kapituły na Zamku w Mysłowie
Wiesław Zalewski (Płocka Drużyna Kusznicza) mianowany do Konwentu
Arkadiusz Dzikowski wyznaczony na Marszałka Kapituły Wiosennej.

16.III.2002

Kapituła Wiosenna na Zamku w Mysłowie.

Do Nowicjatu przyjęto:
Koszalińska Kompania Rycerską
Piaseczyńskie Stowarzyszenie Rycerskie „Eodem Tempore”
Chorągiew Ziemi Chełmińskiej
Chorągiew Ziemi Zachodniopomorskiej

W skład Kapituły przyjęto:
Bractwo Ziemi Mazowieckiej i Podlaskiej na Zamku Liw
Kompania Czarnego Gryfa
Hufiec Kasztelanii Czerskiej
Bractwo św. Maurycego

Ustalono niszczenie pieczęci przy Regule tylko bractwom wykluczonym z Kapituły.

Wiesław Zalewski z Płockiej Drużyny Kuszniczej został członkiem Konwentu i mianowany Namiestnikiem Mazowsza.

16.VIII.2002
†† Stanisław Szabuniewicz ††

16.VIII.2002
†† Piotr Krzysztof Kubowicz (Chorągiew Gończa Księcia Ziemowita IV) ††

25.X.2002

Obrady Konwentu Kapituły na Zamku w Gniewie

26.X.2002

Kapituła na Zamku w Gniewie

Bractwo Rycerzy Gwiazdy Zarannej Zamku Ostródzkiego zostaje przyjęte do Kapituły.

Zmiana w Kodeksie Rycerskim – regulacja składu Konwentu w którego skład wchodzić mają: Hetman Wielki, Hetman Polny, Kanclerz, Marszałek, Miecznik, Chorąży, Herold, oraz Namiestnicy – Pomorza, Prus, Mazowsza, Wielkopolski, Małopolski i Śląska.

W wyniku wyborów:
Hetmanem Wielkim pozostał Tadeusz Antoni Pagiński
Hetmanem Polnym został Jerzy Czajka
Marszałkiem został Jarosław Struczyński
Kanclerzem został Michał Wojtysiak
Miecznkiem został Bogdan Krukowski
Heroldem został Robert Świdrak
Chorążym został Jarosław Tylman.
Namiestnikiem Pomorza został Marcin Kurgan Mielcarek
Namiestnikiem Prus został Arkadiusz Dzikowski h. Brandt
Namiestnikiem Śląska został Piotr Olejnik
Namiestnikiem Wielkopolski został Radosław Kazimierczak
Namiestnikiem Małopolski został Jan Ziółkowski
Namiestnikiem Mazowsza został Waldemar Młodawski

W skład Kapituły przyjęto:

Piaseczyńskie Stowarzyszenie Rycerskie „Eodem Tempore”

Koszalińska Kompania Rycerska

Chorągiew Ziemi Chełmińskiej

Do Nowicjatu przyjęto:

Radomski Szyk Rycerski
Drużynę Kasztelanii Gdańskiej

ANNO DOMINI 2003

29.VIII.2005
†† Pełniąc obowiązki ratownika ginie Krzysztof Szałowski herbu Chojnik z Bractwa Rycerskiego Zamku Chojnik ††

7/8.III.2003

Obrady Konwentu Kapituły na Zamku w Gniewie

8.III.2003

Kapituła Generalna na Zamku w Gniewie

14.XI.2003

Obrady Konwentu Kapituły na Zamku w Gniewie

ANNO DOMINI 2004

6/7.II.2004

Obrady Konwentu Kapituły na Zamku w Gniewie

7.II.2004

Kapituła Wiosenna na Zamku w Gniewie


Wręczono Ordery Orła z Mieczem:
Andrzejowi Ciosańskiemu
Stanisławowi Szmidtowi
Piotrowi Kubiczowi – pośmiertnie. Order odebrała matka – Maria Kubowicz

Wobec choroby Tomasz Ziółkowski przejmuje obowiązki Namiestnika Mazowsza.
Po rezygnacji Marcina Mielcarka Adam Białke zostaje Namiestnikiem Pomorza
Bogusław Krukowski zostaje zawieszony w obowiązkach Miecznika

Grzegorz Łukaszewski zostaje wpisany do Złotej Księgi Rycerstwa Polskiego

Do Nowicjatu przyjęto:

Braci Herbu Gryf

Drużynę Księgi i Łuku Jaćwież

Szczecińską Chorągiew św. Łazarza

Rotę Piechoty Najemnej ze Świecia

Bractwo Rycerskie Ziemi Kujawskiej

Konfraternię Solidas Veteranus

Hufiec Rycerstwa Małopolskiego „Leliwa”

W skład Kapituły przyjęto:

Poznańską Rotę Pieszą


Dla Bolesławowieckiej „Syrokomli”, ACES MILITES RADOMIENSIS, 6 Roty Ciężkiej Piechoty Kazimierza Szczecińskiego nowicjat przedłużono

15.VIII.2004:

Arkadiusz Dzikowski h. Brandt przyjmuje w poczet stanu rycerskiego Piotra Ciecierskiego.
Pasowany przyjmuje herb Strzemię.


Arkadiusz Dzikowski h. Brandt przyjmuje w poczet stanu rycerskiego Andrzeja Wojtaszaka.

Pasowany przyjmuje herb Leliwa.

ANNO DOMINI 2005

15.VIII.2005:

Arkadiusz Dzikowski h. Brandt przyjmuje w poczet stanu rycerskiego Krzysztofa Lewandowskiego.
Pasowany przyjmuje herb Dołęga.

29.VIII.2005
†† Zygmunt Kwiatkowski ††

ANNO DOMINI 2007

30.III.2007
†† Wanda „Kender” Pęśko ††

ANNO DOMINI 2010

14.I.2010

†† Wiesław Zalewski ††

31.I.2010

†† Jacek Pieczonka (Radomski Szyk Rycerski) ††

6.VI.2010

†† Jan Grabowski ††

15.VIII.2010:

Hetman Tadeusz Pagiński przyjmuje w poczet stanu rycerskiego Macieja Gruszczyka.

Pasowany przyjmuje herb Nowe.

8.XI.2010

†† Jan Ziółkowski ††

ANNO DOMINI 2011

16.VII.2011

Na Polach Grunwaldu zostaje przyjęty w poczet stanu rycerskiego Rafał Długosz.
Pasowany przyjmuje herb Wieniawa

7.VIII.2011
Następuje odnowienie Zakonu Obroży Psa Gończego Rudenband

ANNO DOMINI 2012

26.V.2012

Grzegorz Orenkiewicz przyjmuje w poczet stanu rycerskiego Karola Orenkiewicza.
Pasowany przyjmuje herb Trzy Krzyże

12.IX.2012
Na Polach Grunwaldu zostaje przyjęty w poczet stanu rycerskiego Paweł Smoliński.
Pasowany przyjmuje herb Nieczuja

ANNO DOMINI 2013

23/24.VIII.2013
†† Jacek Gzowski (Gdańska Szkoła Fechtunku Bractwa św. Jerzego) ††

ANNO DOMINI 2014

15.VIII.2014:

Arkadiusz Dzikowski h. Brandt przyjmuje w poczet stanu rycerskiego Patryka Łazuka.
Pasowany przyjmuje herb Rola.

ANNO DOMINI 2015

10.IV.2015

Obrady Konwentu Kapituły na Zamku w Gniewie 

11.IV.2015 

Kapituła Generalna na Zamku w Gniewie

Fechmistrz Tadeusz Pagiński ustępuje z urzędu Hetmana Wielkiego – po osobistym wskazaniu Arkadiusz Dzikowski przejmuje jego obowiązki, do czasu wyborów w 2017 roku 

Jarosław Struczyński zostaje wybrany Hetmanem Polnym 
Radosław Spychalski zostaje wybrany Kanclerzem 
Filip Gałązka zostaje wybrany Marszałkiem 
Mirosław “Ijon” Krupiński zostaje wybrany Heroldem 
Piotr “Durrandir” Sieczkowski zostaje wybrany Skrybą 
Grzegorz Orenkiewicz zostaje wybrany Chorążym.

Namiestnikiem pomorskim zostaje Mirosław „Ijon Krupiński”
Namiestnikiem pruskim zostaje Krzysztof Lewandowski
Namiestnikiem mazowieckim zostaje Michał Wojtysiak
Namiestnikiem śląskim zostaje Marek Mojecki.

Grzegorz Orenkiewicz zgłasza akces Rafała Długosza. 

6.VI.2015 

Turniej w Owidzu z okazji dwudziestolecia Starogardzkiego Bractwa Rycerskiego.

ANNO DOMINI 2016

23.IV.2016 

Kapituła Zwyczajna na Zamku w Uniejowie.


Radosław Spychalski po odejściu z dotychczasowej grupy zostaje pełniącym obowiązki kanclerza.
Piotr “Durrandir” Sieczkowski po odejściu z dotychczasowej grupy zostaje pełniącym obowiązki skryby. 

Bractwo Rycerskie Ziemi Łęczyckiej “Signum Temporis” wprowadza do nowicjatu Bractwo Rycerskie na Zamku Królewskim w Łowiczu “Serpens Bellatorum”
Inowłodzkie Bractwo Rycerskie zgłasza akces do Kapituły.

Brać Rycerska Starigrodu zgłasza akces do Kapituły.
Piotr “Durrandir” Sieczkowski zgłasza akces do Kapituły z wprowadzeniem i zaświadczeniem Arkadiusza Dzikowskiego i Bractwa Rycerzy Ziemi Sztumskiej.

04.VI.2016
†† Bożena Majewska ††

06.X.2016
†† Kasztelan Zamku Kapitulnego Grodziec – Zenon Bernacki††

ANNO DOMINI 2017

22-23.IV.2017 

Jubileuszowa Kapituła Generalna na Zamku w Malborku
Kapituła połączona z obchodami XX-lecia Kapituły Rycerstwa Polskiego. 

 

Arkadiusz Dzikowski zostaje wybrany Hetmanem Wielkim,  
Michał Wojtysiak zostaje wybrany Hetmanem Polnym 
Jarosław Makiła zostaje Namiestnikiem Pomorza. 

22-23.VII.2017 

Kapituła Rycerstwa Polskiego organizuje Turniej na Machinach Pagińskiego podczas Oblężenia Malborka.

Michał Derc zwycięża w konkurencji miecza długiego.  
Maciej Gruszczyk zwycięża w konkurencji miecza i tarczy.

IX.2017
Powstaje Tarnobrzeska Chorągiew Rycerska Leliwa 

ANNO DOMINI 2018

7.I.2018
Powstaje Chorągiew Zaciężna Ziemi Kujawskiej 

14.IV.2018

Kapituła Zwyczajna na Zamku w Grodźcu

Po odbytym nowicjacie do Kapituły zostali przyjęci:
Zakon Obroża Psa Gończego Rudenband

Tarnobrzeska Chorągiew Rycerska Leliwa

XXXIV Chorągiew Komturii i Miasta Szczytno

Nowicjat:
Namiestnik Pomorza wprowadza Stanisława Kulę

Namiestnik Prus wprowadza Chorągiew Ziemi Malborskiej
Namiestnik Prus wprowadza Elbląskie Bractwo Historyczne

Namiestnik Mazowsza wprowadza Drużynę Kasztelanii Inowłodzkiej
Namiestnik Mazowsza wprowadza Stowarzyszenie Złoty Krzyż

Namiestnik Wielkopolski wprowadza Ordo Gladii

Namiestnik Wielkopolski wprowadza Grupę Pasjonatów Średniowiecza z Płocka

Namiestnik Wielkopolski wprowadza Bractwo Rycerskie Pogranicza

Hetman Wielki Arkadiusz Dzikowski powołuje Szymona „Okrutnego” Kasaka na pełniącego obowiązki Namiestnika Małopolski

22-23.VII.2018

Kapituła Rycerstwa Polskiego organizuje Turniej na Machinach Pagińskiego podczas Oblężenia Malborka.

Michał Derc zwycięża w konkurencji miecza długiego oraz miecza i tarczy.

18.VIII.2018:

Na Zamku w Grodźcu Jarosław „Bosman” Janowski przyjmuje w poczet stanu rycerskiego Andrzeja Hercunia.
Pasowany przyjmuje jako swojego giermka Michała Hercunia.

26.XI.2018
†† Tadeusz Efta (Zastęp Rycerski z Chełmna) ††

12.XII.2018

Obrady Konwentu Kapituły Rycerstwa Polskiego w Gniewie

ANNO DOMINI 2019

29.III.2019 

Na Zamku w Inowłodzu Piotr Woźniak dokonuje przyjęcia w stan rycerski Damiana Bilskiego

30.III.2019

Kapituła Generalna na Zamku w Inowłodzu

Kapituła przegłosowuje zmiany w Kodeksie:
Kadencja Konwentu zostaje przedłużona do lat 4 
Funkcja skryba Kapituły zostaje przemianowana na funkcję kronikarza Kapituły 
Wolni rycerze dostają po jednym głosie na Prowincję

Michał Wojtysiak zostaje wybrany Hetmanem Polnym 
Marek Mojecki zostaje wybrany Marszałkiem 
Piotr Pastusiak zostaje wybrany Heroldem 
Marcin Owczarczak zostaje wybrany Kanclerzem 
Grzegorz Orenkiewicz zostaje wybrany Chorążym. 
Piotr “Durrandir” Sieczkowski zostaje wybrany Kronikarzem


Piotr Ciecierski zostaje wyznaczony na pełniącego obowiązki Namiestnika Pomorza.


Po odbytym nowicjacie do Kapituły zostali przyjęci:  
Elbląskie Bractwo Historyczne 
Ordo Gladii 
Grupa Pasjonatów Średniowiecza z Płocka, 
Drużyna Kasztelanii Inowłodzkiej


Bractwu “Złoty Krzyż” zostaje przedłużony nowicjat

 

Nowicjat:  
Chorągiew Ziemi Chełmińskiej wprowadza Chorągiew Zaciężna Ziemi Kujawskiej
Chorągiew Ziemi Łęczyckiej wprowadza grupę Foederati
Bractwo Zamku Bolków wprowadza Bractwo Rycerskie Joannitów Strzegomskich,
 
Bractwo Zamku Bolków wprowadza Świdnickie Bractwo Rycerskie,  
Bractwo Zamku Bolków wprowadza Chorągiew Rycerską „Trzy Wilki”.  
Bractwo Zamku Bolków wprowadza Neustadt Bande,
Szymona „Okrutny” Kasak wprowadza Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów 
Szymona „Okrutny” Kasak wprowadza Kuźnię Borzywoj. 

16.VIII.2019

Hetman Wielki Arkadiusz Dzikowski h. Brandt przyjmuje w poczet stanu rycerskiego Tomasza Chadzyńskiego i Bartosza Lewandowskiego.

ANNO DOMINI 2020

29-30.II.2020 

Kapituła Zwyczajna na Zamku w Nowem nad Wisłą 
 
Po odbytym nowicjacie do Kapituły zostali przyjęci: 
Świdnickie Bractwo Rycerskie
Grupę Foederati
Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów
Chorągiew Zaciężna Ziemi Kujawskiej
 

Nowicjat:
Piotr Ciecierski wprowadza Kuźnię Pruską 

 Chorągiew Ziemi Łęczyckiej wprowadza Beginat pod wezwaniem mistrzyni Małgorzaty 
 
Randia Filutowska rezygnuje z stanowiska Namiestnika Mazowsza – nowym namiestnikiem zostaje Piotr Pastusiak 
Arkadiusz Gołębiowski rezygnuje z stanowiska Namiestnika Wielkopolski – nowym namiestnikiem zostaje Damian Bilski. 

ANNO DOMINI 2022

10.II.2022
†† Hetman Polny senior, Kasztelan Zamku Kapitulnego Chojnik – Jerzy Czajka ††

22.IV.2022 

Obrady Konwentu Kapituły Rycerstwa Polskiego. 

 

23.IV.2022 

Kapituła Generalna Rycerstwa Polskiego na zamku w Szydłowie. 

Informacja Hetmana Wielkiego Arkadiusza Dzikowskiego o przeniesieniu Kapituły Generalnej z roku 2021 na rok 2022 ze względu na panującą w roku 2021 pandemię.

Podjęcie decyzji o powoływaniu na funkcji Chorążego i Kronikarza przez Hetmana z głosem doradczym przy Konwencie Kapituły 
Powołanie funkcji Prewota i powrót funkcji Miecznika. 
Poprawa zapisu w Kodeksie – dożywotność funkcji Strażnika Złotej Księgi i Strażnika Graala. 

Jędrzej Ciosański odznacza Marka Mojeckiego orderem Orła z Mieczem. 

Po odbytym nowicjacie do Kapituły zostaje przyjęty Beginat pod wezwaniem mistrzyni Małgorzaty  
 

Michał Wojtysiak zostaje wybrany Hetmanem Wielkim 
Arkadiusz Dzikowski zostaje wybrany Hetmanem Polnym 
Marek Mojecki zostaje wybrany Marszałkiem 
Marcin Owczarczak zostaje wybrany Kanclerzem 
Piotr Pastusiak zostaje wybrany Heroldem 
Stanisław Kula zostaje wybrany Miecznikiem 
Piotr Ciecierski zostaje wybrany Prewotem 
 
Stanisław Kula zostaje wybrany Namiestnikiem Pomorza 
Tomasz Marecki zostaje wybrany Namiestnikiem Prus 
Damian Bilski zostaje wybrany Namiestnikiem Wielkopolski 
Szymon “Okrutny” Kasak zostaje wybrany Namiestnikiem Małopolski 
Dorota Rosińska zostaje wybrana Namiestnikiem Mazowsza 
Andrzej Stadnik zostaje wybrany Namiestnikiem Śląska 
 
Konwent za rekomendacją Hetmana Wielkiego wybiera 
Piotra “Durrandira” Sieczkowskiego Kronikarzem Kapituły 
Tomasza Jóźwiaka Chorążym Kapituły 

 

 Nowicjat:  
Jarosław “Bosman” Janowski wprowadza Bractwo Rycerskie Rodu Middendorffi 
 Marek Mojecki wprowadza Stowarzyszenie Księstwo Nyskie 

 

Kapituła Rycerstwa Polskiego w odpowiedzi na list intencyjny obejmuje swoim patronatem Szkołę Podstawową w Bolkowie.

28.V.2022

Podczas II Pikniku Rycerskiego w Aleksandrowie Kujawskim Hetman Polny Arkadiusz Dzikowski h. Brandt przyjmuje w poczet stanu rycerskiego Miłosza Tułnowskiego.

24.VIII.2022
†† Zuzanna Matejewicz (Bractwo Uciech Wszelakich) ††

ANNO DOMINI 2023

21.II.2023
†† Tadeusz „Prezes” Pisarski (Bractwo Rycerskie Grodu Chojnów) ††

24.III.2023 

Obrady Konwentu Kapituły Rycerstwa Polskiego. 

 

25.III.2023 

Kapituła Rycerstwa Polskiego w Krzyżowej. 

Po odbytym nowicjacie do Kapituły zostało przyjęte  
Bractwo Rycerskie Rodu Middendorffi 
 

Do nowicjatu zostało przyjęte: 
Bractwo Rycerskie Zamku Radzyńskiego 
Chorągiew Krajowa Mistrza Prus 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej “Książęca Kompania Piastowska” 

 

 

16.IV.2023 

Otwarcie ekspozycji regaliów Kapituły Rycerstwa Polskiego – tarcz i rolek Konwentu na zamku w Inowłodzu.

9.XI.2023
†† Hetman Wielki senior Tadeusz Antoni Pagiński (Gdańska Szkoła Fechtunku Bractwa św. Jerzego) ††

ANNO DOMINI 2024

12.II.2024
†† Mirosław „Ijon” Krupiński (Trupa Teatralna Waganci) ††

15.III.2024 

Obrady Konwentu Kapituły Rycerstwa Polskiego. 

 

16.III.2024 

Kapituła Rycerstwa Polskiego na zamku w Szczytnie.

Przemysław Rey zostaje odznaczony Orderem Orła z Mieczem
Wanda Zalewska (Płocka Drużyna Kusznicza) zostaje odznaczona Orderem Bursztynowej Róży

Po odbytym nowicjacie do Kapituły zostało przyjęte  
Bractwo Rycerskie Zamku Radzyńskiego 
Chorągiew Krajowa Mistrza Prus
Bractwo Rycerskie „Złoty Krzyż”
 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej “Książęca Kompania Piastowska” 

 

Chorągiew Ziemi Malborskiej wprowadza do nowicjatu grupę Archeria z Elbląga

Chorągiew Ziemi Kujawskiej wprowadza do nowicjatu Chorągiew Kasztelana Okolskiego
Książęca Kompania Piastowska wprowadza do nowicjatu Poczet Rodowy Rodu Zombik

21.III.2024
†† Mirosław Efta (Zastęp Rycerski z Chełmna) ††