Pisma

Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu

Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Wyzwól mój umysł od nie kończącego brnięcia w szczegóły i daj mi skrzydeł, bym w lot przechodził do rzeczy. Użycz mi chwalebnego poczucia, że czasami mogę się mylić. Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać…

Etos rycerski a późnośredniowieczne wychowanie, Mirosław Kropiński.

Księga o stroju – Poradnik zasad doboru i kompozycji stroju historycznego 1350-1492. 

Kusza – broń zakazana, Michał Wojtysiak. 

Motywy krucjatowe w malarstwie średniowiecznym, Michał Wojtysiak. 

Grzegorz Nawrat – Muzealnik – manager w Skansenie. 

Przebieg turniejów rycerskich w Polsce XV wieku

Tor do gier rycerskich w dawnym Korytowie

Wyprawa cesarza Fryderyka II do Ziemi Świętej

Zbiór dobrych praktyk odnośnie pasowań rycerskich

Reguła Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.