Damian Bilski

Damian Bilski herbu Lawertyn. (Ur. ’86)

Pasowany w 2019 roku przez rycerza Piotra Woźniaka herbu lewarten na zamku królewskim w Inowlodzu. Rekonstruktor postaci króla Stefana Batorego. Prywatnie programista zamieszkały we Wrocławiu.