Elżbieta Kucińska

W ruchu rycerskim od 1994 roku. Początkowo z małą grupą dziewcząt zajmowaliśmy się odtwórstwem rzemiosł i pogłębianiem wiedzy na temat Średniowiecza. Nasza grupa przyjęła nazwę Klub Miłośników Kultury Średniowiecznej i pod tą nazwą funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W 1998 na Zamku w Gniewie udało się nam przystąpić do Kapituły Rycerstwa Polskiego i przyjęliśmy Regułę. W dwa lata później zostałam nobilitowana i od tego czasu posługuję się herbem Brandt. Aktywnie uczestniczylism w tworzeniu Kodeksu Rycerskiego. Braliśmy udział w Inscenizacjach Grunwaldzkich i turniejach Rycerskich. Każdego roku w lecie organizowaliśmy Spotkania Rycerskie na Zamku w Nowem i tą tradycję kultywujemy. Zimą zapraszaliśmy Brać Rycerską na warsztaty rzemieślnicze i taneczne. W 2000 roku byliśmy gospodarzem Kapituły Rycerstwa Polskiego, na której zostałam uhonorowana tytułem Damy Bursztynowej Róży. Skład naszej grupy zmienia się dość często. W tej chwili grupa liczy 20 osób i jest stanowczo męska.
W 2010 roku, w maju odbyło się pierwsze w naszej grupie pasowanie. W obecności Hetmana zaszczytu dostąpił długoletni i aktywny członek Klubu-Maciej Gruszczyk. Od samego początku bierzemy udział w Inscenizacji Oblężenia Malborka. Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym. Jesteśmy autorami i wykonawcami pokazów, inscenizacji i żywych lekcji historii. Bierzemy udział w imprezach charakterze patriotycznym. Naszym celem była i jest wspólna praca nad doskonaleniem się i propagowanie historii. Mamy ku temu warunki, ponieważ Nowe jest miastem o bogatej historii, a w Średniowieczu stanowiło ważny ośrodek gospodarczy i administracyjny.