Filip Gałązka

ur. 12.11.1980. Skończył studia historyczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ze specjalnością ochrona dóbr kultury w 2005 roku. Obecnie pracuje w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. W ruchu rycerskim uczestniczy od roku 2000. Był członkiem Kasztelanii Bydgoskiej, jest współzałożycielem i komesem Chorągwi Ziemi Kujawskiej. Od roku 2007 jest członkiem Chorągwi hetmańskiej. W 2009 roku wybrany do konwentu Kapituły Rycerstwa Polskiego jako archiwista. Jest współorganizatorem wystawy w Muzeum tradycji POW – „Współczesne rycerstwo Kujaw i Pomorza”.