Mirosław Kropiński

ur. 14 grudnia 1956 roku w Gdańsku. Z zawodu mechanik – kierowca oraz elektryk, a z wykształcenia pedagog (23 lata pracy w Domu Dziecka). Jego zainteresowania są szerokie, ale głównie zajmuje się historią średniowiecza, elektroniką, krótkofalarstwem, muzyką i od paru lat teatrem ognia. Jest otwarty na wszelkie działania propagujące obyczaje i kulturę średniowiecza w jej szerokim aspekcie. Organizuje wyjazdy na turnieje i pokazy oraz uczestniczy także w działaniach i zlotach grup wczesnośredniowiecznych.

Historia jego działań w RR:
1997 – jeszcze jako nie zrzeszony, rozpoczął wyjazdy na Turnieje w całej Polsce promując „Gazetę Rycerska”. Pierwszy jego udział w działaniach średniowiecznych miał miejsce w Gniewie, gdzie uczestniczył w inscenizacji jako mnich oraz rozpoczął tam strzelanie z łuku.
1998 – przyjazd na Kapitułę Rycerstwa Polskiego do Malborka i odczytanie swojego przesłania działalności Trupy Teatralnej „Waganci” zapoczątkowało jego działania w strukturach Kapituły.
1999 – pełnoprawny członek Kapituły. Przybierając zwanie „Ijon”, rozpoczął wyjazdy ze swoim rodzinnym kramem rzemieślniczym jako rymarz, brał udział w konkurencjach łuczniczych oraz tworzył warsztaty pisma gotyckiego.
2000 – zdobył główną nagrodę „Bursztynowego Jabłka” za I miejsce w Turnieju łuczniczym na Twierdzy Wisłoujście oraz rozpoczął organizowania przedstawień i inscenizacji teatralnych i kuglarskich na Turniejach w Bytowie, Sztumie, Liwie, Bolkowie, Dzieżgoniu, Grodźcu, Lublinie czy Santoku).
2001 – pierwszy raz wyjechał na Grunwald oraz rozpoczął wprowadzanie na Turnieje Rycerskie zwyczaju (oprócz bitwy) wieczornego przedstawienia historycznego lub kuglarskiego.
2002 – wszedł w struktury prowadzenia na stałe Turniejów w Bolkowie, Bytowie, Liwie i Starogardzie.
2004 – pierwszy raz uczestniczył w Zlocie Wojów i Słowian na wyspie Wolin, co dało początek jego idei integracji grup wczesnośredniowiecznych z późnośredniowiecznymi.
2005 – został wybrany na Sejmiku Pomorskim jako kandydat regionu na Namiestnika Pomorza, a po wybraniu go na Kapitule w Gniewie na tą funkcję, pełni ją do dnia dzisiejszego. Naczelnym zadaniem jego działania jako Namiestnika Pomorza było zjednoczenie Bractw z regionu, propagacja obyczajów i kultury średniowiecza oraz integracja publiczności do działań turniejowych. Dużą pomocą w tych działaniach stało się ukończenie studiów pedagogicznych, a napisana praca pt. „Etos rycerski, a późnośredniowieczne wychowanie” została udostępniona na stronie Kapituły.
2006 – stworzył z pomocą Starogardzkiego Bractwa Rycerskiego pierwsze pełne opracowanie inscenizacji zdobycia Starogardu oraz tą inscenizację od tej pory prowadził. Rozpoczął działania poza turniejowe, integrujące młodzież i dzieci z róznych polacówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wszedł w działania fundacji i organizacji pomagajacej chorym dzieciom.
2007 – rozpoczął prowadzenie swojego Obozu Artystów i Kuglarzy podczas Dni Grunwaldu.
2009 – od sierpnia organizuje i prowadzi w całości Turnieje Rycerskie i Majówki Słowiańskie w Wenecji koło Żnina, gdzie idea integracji różnych grup odtwórstwa historycznego, zapoczątkowana przez niego w 2004 roku, daje efekty w postaci wspólnych działań i wspólnego zjednoczenia się.
2010 – zainicjował i zajął się całościową organizacją i wykonaniem w Gniewie na zamku pomnika „Pamięci Tych co odeszli”, pomnika upamiętniającego ludzi których śmierć zabrała z RR.
2011 – na Kapitule w Gniewie uhonorowany został Orderem Orła z Mieczami, najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Rycerstwa Polskiego za całokształt działalności w RR.