Order Kapituły Rycerstwa Polskiego 

Order Kapituły Rycerstwa Polskiego , którym odznaczani są zacni, którzy do Kapituły nie należą.

Otrzymali: 
Zygmunt Kwiatkowski
Ojciec Marek Smeja
Wojciech Nowakowski
Barbara Bogdańska-Pawłowska
Henryk Kasprzyk
Jan Kozłowski
Mieczysław Struk
Frederic Piraux
Cezary Zawadziński
Pal-Levente Tibor
John Waller
Mariusz Mierzwiński