Reguła przstojnego zachowania dla wszelkich turniejów. 

Reguła przystojnego zachowania dla wszelkich turniejów, festiwali… 
Artykuł 1.
Nakazuje się zachowanie umiaru w spożywaniu trunków wszelakich. Jednakże, gdy ktoś spożywać je będzie musiał, naczynia do tego użyje stosownego. Gość, który więcej pije aniżeli je, dodatkowo przywary niedobre mający, nie będzie trzymany długo, ale z Zamku, Twierdzy, Pałacu, etc. wygnany i wstępu po wsze czasy mieć nie będzie. 

Artykuł 2.
Kto spokoju nocnego zachowywać nie będzie, lubo w sposób szpetny i nieprzystojny języka swego użyje za dnia jak i nocą wygnany będzie.

Artykuł 3.
Kto na cześć niewiast gwałtownie nastawać się waży dla tego najsurowsza kara za małą jest. Na niecne zapomnienie Braci Rycerskiej się naraża i wieczną niesławą się okryje.

Artykuł 4.
Kto regulaminów turniejowych przestrzegać nie będzie, wykluczony z turnieju zostanie i z Zamku, Twierdzy, Pałacu, etc. wygnany.

Artykuł 5.
Niech Pan nasz ma w opiece tych, którzy łapę swędząca na cudzą własność mają. Tych w komorze łotrowskiej, jeżeliby pohamować tego nie mogli, zamkniemy, gdzie na stróży prawa oczekiwać będą.

Artykuł 6.
Kto w wyznaczonym czasie na plac turniejowy oraz do ceremonii stawić się nie zdoła, do Zamku, Twierdzy, Pałacu etc. zaproszony więcej nie będzie.

Artykuł 7.
Kto zgubnego nałogu tytonizmu poskromić nie może, jeno w najbardziej skrytym miejscu wstrętny dym łykać będzie, aby go nikt zdrowy nie widział.

Artykuł 8.
Kto rękę swą na majątek Zamku, Twierdzy, Pałacu etc., ruchomy i stojący, ku zniszczeniu podniesie, ten na sakwie swej ucierpi i wygnany będzie. Przestrzeganie porządku i dyscypliny cechami dobrego rycerza się jawić~ toteż godzi się, aby wszyscy tychże cnót przestrzegali, a komnaty i inne miejsca postronne w należytym stanie pozostawali.

Artykuł 9.
Kto należytego szacunku Starszyźnie Rycerskiej oddawać nie będzie, a szczególności szacownym Gospodarzom, tegoż z Zamku, Twierdzy, Pałacu, etc. wygnanym będzie.

Artykuł 10.
Gospodarz turnieju o złamaniu reguł przystojnego zachowania Konwent po turnieju zawiadamia, który o konsekwencjach tegoż stanowi.

Artykuł 11.
Każdy gość Zamku, Twierdzy, Pałacu etc. zobowiązany jest w godnym stroju przebywać przez cały czas pobytu.