Wymiary tarcz herobwych dla bractw kapitulnych

Wymogi co do tarcz dla bractw kapitulnych oraz chcących  do KRP przystąpić. 

Tarcze eksponowane są w Wieży Zamkowej na Zamku Królewskim w Inowłodzu, do 2023 roku były wystawione na Zamku w Gniewie.  Zawieszane są tylko te tarcze, które spełniają wymogi wymiarów i kształtu. Pokryte mogą być skórą bądź płótnem.

Mocowanie imaczy do tarczy jest dowolne.
Tarcze mogą być dostarczone bez imaczy.