Konwent lata 2019 – 2022

Hetman Wielki Rycerstwa Polskiego 
Arkadiusz Brandt Dzikowski, Kanclerz Bractwa Rycerzy Ziemi Sztumskiej
hermanad@wp.pl

Hetman Polny Rycerstwa Polskiego
Michał Lewartyn Wojtysiak – Bractwo Rycerskie Ziemi Łęczyckiej Signum Temporis 
justyciarius@wp.pl

Marszałek Kapituły Rycerstwa Polskiego 
Marek Boruta Mojecki – Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej
marek.rycerz.lca@gmail.com

Herold Kapituły Rycerstwa Polskiego 
Piotr Pastusiak – Bractwo Rycerskie RAVA,Kasztelania Inowłodzka
papas@op.pl

Chorąży Kapituły Rycerstwa Polskiego 
Grzegorz Orenkiewicz – Chorągiew Ziemi Chełmińskiej
comesgrzegorz@gmail.com

Kronikarz Kapituły Rycerstwa Polskiego 
Piotr Sieczkowski – wolny rycerz
durrandir@gmail.com

Kanclerz Kapituły Rycerstwa Polskiego
Marcin Owczarczak – Bractwo Rycerskie Ziemi Łęczyckiej Signum Temporis
diego.leczyca@gmail.com
kanclerz@kapitula.com.pl

Namiestnik Pomorski
Stanisław Kula
tenescovri@gmail.com

Namiestnik Pruski 
Piotr Ciecierski – Bractwo Rycerskie Ziemi Sztumskiej 
weuniany81@gmail.com

Namiestnik Mazowiecki 
Do Kapituły 2020 w Nowem
Randia Filutowska – Bractwo Rycerskie RAVA, Kasztelania Inowłodzka
kasztelaniainowlodzka@gmail.com

Od Kapituły 2020 W Nowem
Piotr Pastusiak – Bractwo Rycerskie RAVA,Kasztelania Inowłodzka
papas@op.pl

Namiestnik Śląski 
Marek Boruta Mojecki – Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej
izogips_ziemnice@wp.pl

Namiestnik Małopolski 
Szymon Kasak – Tarnobrzeska Chorągiew Rycerska Leliwa, GRH Sarmata
szymon@agencjasarmata.pl

Namiestnik Wielkopolski 
Do Kapituły 2020 W Nowem
Arkadiusz Gołębiewski – Konfraternia Burgus Carpinei
lake0@wp.pl

Od Kapituły 2020 W Nowem
Damian Bilski – Konfraternia Burgus Carpinei
mnich1986@gmail.co

 

Ze względu na pandemię COVID-19 kadencja Konwentu wydłużyła się o rok