Sprawozdanie z obrad Konwentu KRP

Na ostatnich obradach Konwent KRP postanowił że oprócz podstawowych prac przygotowawczych do Kapituły Generalnej 2013 opracowane zostaną nowe założenia do obrad Kapituły. I tak postanowiono zmienić formę zjazdów kapituły. Postanowiono aby zjazdy nabrały wymiaru praktycznego poprzez formułę konferencyjną w związku z tym konwent zaproponował co następuje:
Każde obrady Kapituły będą składały się z 2 części formalnej dostępnej dla członków Kapituły i części prelekcyjnej otwartej. Część prelekcyjna składać się będzie z kilku prelekcji i prezentacji o tematyce związanej z ruchem rekonstrukcyjnym, w związku z szeroką formuła konferencji na zjeździe KRP w części prelekcyjnej dopuszcza się udział delegacji i prelegentów z poza kapituły.
Tematy prelekcji na obradach Kapituły Generalnej w Gniewie 2013
Konie w imprezach rycerskich – możliwości i potrzeby – Grzegorz Orenkiewicz
Teatr i kuglarstwo w średniowieczu – Mirosław Kropiński
Szermierka dawniej i dziś „wybierz swoja odległość” – Tadeusz Pagiński
Architektura obronna X-XVII w – Jędrzej Ciosański
Oblężenie malborka „nowa formuła nowe nadzieje” – Arkadiusz Dzikowski
Wykorzystanie multimediów w ruchu rekonstrukcyjnym – Waldemar Młodawski
Europa „od kuchni” – zwyczaje żywieniowe w średniowiecznej europie Marta Pałuczak 

W porozumieniu z przedstawicielami zamku w Gniewie ustalono ze po wykonaniu wyceny robót zamek w gniewie wykona na własny kosz elementy pomnika pamięci „Ci którzy odeszli”, ustalono ostateczną lokalizacje pomnika. Przedstawiciele zamku wyrazili gotowość wykonania i wyeksponowania banderii Kapituły złożonej z chorągwi członków KRP dlatego tez każda z grup kapitulny proszona jest o przywiezienie wzoru swojej chorągwi (każda strona na osobnej karcie A4) w kolorze oraz z podanymi wymiarami w cm oraz ewentualne uwagi co do znaków szczególnych.

WAŻNE Proszę o podanie na adres waldekml@wp.pl orientacyjnej liczby członków delegacji na obrady kapituły celem zabezpieczenia noclegów, przypominam ze koszt noclegu to 25 zł. 

Z poważaniem
Kanclerz Kapituły
Waldemar Młodawski