Konwent KRP

W imieniu Hetmana KRP Tadeusza Antoniego Pagińskiego wzywam na obrady konwentu KRP w Gniewie dnia 10 kwietnia 2015 po godz. 22.00.Dnia następnego tj. 11 kwietnia o godzinie 11.00 odbędą się obrady Generalnej Kapituły Rycerstwa Polskiego, na której to nastąpią wybory do Konwentu, przedstawienie spraw bieżących i turniejowych, ulokowanie następnych liści na „Pomniku Pamięci Tych Co Odeszli” oraz spotkania z gośćmi. Jeśli są jakieś propozycje oraz sprawy do przedstawienia na obradach, proszę tutaj mnie poinformować aby zachować porządek tych obrad. 

Informacje o Kapitule Generalnej proszę przekazać grupom w poszczególnych prowincjach. 

Proszę o zgłoszenia zainteresowanych tutaj do końca marca w celu organizacyjnym i zabezpieczenia noclegu w dormitorium. Koszt noclegu ze śniadaniem – 50 zł płatny na miejscu. 

Mirosław „Ijon” Kropiński
Namiestnik Pomorza
Marszałek Kapituły