Kapituła Generalna 2022 – wyniki wyborów

W wyniku przeprowadzonych głosowań wyborczych na obradach Kapituły Generalnej Rycerstwa Polskiego na Zamku w Szydłowie:
Hetmanem Wielkim Kapituły został Michał Wojtysiak
Hetmanem Polnym został Arkadiusz Dzikowski
Marszałkiem Kapituły Marek Mojecki
Kanclerzem Kapituły Marcin Owczarczak
Heroldem Kapituły Piotr Pastusiak
Miecznik Kapituły Stanisław Kula
Prewotem Kapituły Piotr Ciecierski
Namiestnikiem Małopolski Szymon Kasak
Namiestnikiem Wielkopolski Damian Bilski
Namiestnikiem Pomorza Stanisław Kula
Namiestnikiem Prus Tomasz Marecki
Namiestnikiem Mazowsza Dorota Rosińska
Namiestnikiem Śląska Andrzej Stadnik
tworzący Konwent Kapituły.
 
Hetman Wielki po zatwierdzeniu przez Konwent powołał na stanowiska:
Chorążego Kapituły Tomasza Jóźwiaka
Kronikarza Kapituły Piotra Sieczkowskiego.
 
Kapituła Generalna potwierdziła także, iż dożywotnio
Andrzej Ciosański będzie sprawował funkcję Strażnika Złotej Księgi Rycerstwa Polskiego, natomiast Adam Łaciuk sprawował funkcję Strażnika Graala
Gratulacje dla wszystkich.