Kapituła Zwykła Świdnica 24-26.03.2023

Formularz rejestracji udziału i rezerwacji pokoi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6CZV2hOSlSzPi3Gvf9_72YA13hUVy4D7eDPpG21eNToxnQw/viewform?usp=sf_link

 

koszt na osobę (2 noclegi ze śniadaniem, 2 kolacje, 1 obiad, sala, bez poczęstunku podczas obrad) wychodziłby następujący:

  1. w jedynce – 430 zł
  2. w dwójce – 310 zł (cały pokój 620 zł)
  3. w trójce – 280 zł (cały pokój 840 zł)
  4. w czwórce – 270 zł (cały pokój 1080 zł)

Czas na rezerwacje  najlepiej do 10 marca

jeśi cały pokój będzie na jedną noc to będzie taniej o: 

  1. „Jedynka” ze śniadaniem – 170 zł / doba
  2. „Dwójka” ze śniadaniami – 220 zł /doba
  3. „Trójka” ze śniadaniami – 285 zł /doba
  4. „Czwórka” ze śniadaniami – 360 zł / doba

i kolacja-25zł

Uchwała z 5.04.2008
Kapituła Rycerstwa Polskiego ustala, że każdorazowy organizator obrad Kapituły obciąży każde bractwo Kapitulne biorące udział w obradach kwotą
10 zł składki na bieżące działanie Kapituły.