Plan obrad Kapituły Zwyczajnej w Krzyżowej w dniach 24-26 marca 2023r.

Piątek – 24.03.2023r. – godz. 21.00 – rozpoczęcie obrad Konwentu

Sobota – 25.03.2023r.

7:45-09.00 – Śniadanie (osoby, które zapłaciły składkę).

9.30 -10.30 – Rejestracja w punkcie rejestracyjnym w Pałacu.

10.30 – Zbiórka uczestników Kapituły przed Pałacem

10.45 – 11.00 – Uroczysty pochód na Kapitułę – wspólne zdjęcie

11.00 – 11.15 – Powitanie Gości, prezentacja Bractw.

11.15 – 12.15 – Uroczyste rozpoczęcie obrad Kapituły – odczytanie Reguły, prezentacja Regaliów Kapituły RP, przemówienia okolicznościowe Gospodarzy i Gości (uczestnictwo mediów), rozdanie kart do głosowania, przerwa techniczna 15 minut.

12.30 – 14.30 – Druga część obrad – sprawozdanie Hetmana, Prewota, Miecznika oraz Namiestników, prezentacja wniosków Konwentu oraz wniosków zgłoszonych Konwentowi przez Członków Kapituły. Omówienie sprawy rezygnacji Namiestnika Małopolski i przedstawienie kandydatury na p.o. Namiestnika. Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej.

14.00 – 16.30 – Przerwa obiadowa (w tym czasie obiad dla osób, które zapłaciły składkę). Przyjmowanie przez Komisję Wnioskową wniosków do głosowania na obrady Kapituły. Zwiedzanie Krzyżowej

16.30 – 19:30 Trzecia część obrad. Rozdanie kart do głosowania. Sprawdzenie kworum. Przyjęcie Bractw do Kapituły. Przyjęcie bractw do Nowicjatu. Prezentacja zgłoszonych wniosków wedle kolejności zgłoszenia, dyskusja i głosowanie (o ile będzie wymagane).

18.30 – 18.45- Przerwa techniczna

18.30 – 19.30 – Prezentacja zgłoszonych wniosków wedle kolejności zgłoszenia, dyskusja i głosowanie (o ile będzie wymagane) – o ile nie wyczerpiemy wcześniej planu obrad. Jeżeli do godziny 19.30 program obrad nie zostanie wyczerpany, obrady zostaną przeniesione na niedzielę 26.03.2023r. lub też kontynuowane po kolacji.

20.00 – Uroczysta kolacja (osoby, które zapłaciły składkę) i prace w kuluarach.

Niedziela – 26.03

9.30 -10.30 – Śniadanie (osoby, które zapłaciły składkę).

10.45 – Kontynuacja obrad Kapituły do godziny 12.

Zakończenie obrad Kapituły.

Zwiedzanie Świdnicy.