Plan obrad Kapituły Zwyczajnej w Szczytnie w dniach 15-16 marca 2024 r.

Plan obrad Kapituły Zwyczajnej w Szczytnie w dniach 15-16 marca 2024 r.

Piątek – 15.03.2024 r. – do g 21. 00 – rozpoczęcia obrad Konwentu

Sobota – 16.03.2024 r.,

9.00-10.00 – śniadanie (osoby, które zapłaciły składkę)

9.30 -10.30 – punkt rejestracyjny na Zamku

10.30 – zbiórka uczestników Kapituły przed Zamkiem

10.45 -11.00 uroczysty pochód na Kapitułę – wspólne zdjęcie

11.00 – 11.15 Powitanie Gości, prezentacja Bractw,

11.15 – 12.15 Uroczyste rozpoczęcie obrad Kapituły – odczytanie Reguły, prezentacja Regaliów Kapituły RR, przemówienia okolicznościowe Gospodarzy i Gości (uczestnictwo mediów) wręczenie glejtów i rozdanie mandatów do głosowania, sprawdzenie kworum.

12.15-12.30 przerwa techniczna

12.30 – 14.30 druga części obrad – uczczenie pamięci Tych Którzy Odeszli, Sprawozdanie Hetmana, Prewota, Miecznika oraz Namiestników, prezentacja wniosków Konwentu, oraz wniosków zgłoszonych Konwentowi przez Członków Kapituły.

Wręczenie orderu Orła z Mieczem Przemysławowi Reyowi i Bursztynowej Róży Wandzie Zalewskiej
Krótkie omówienie polityki Orderowej przez Mistrzów Kapituły Orderów Dariusza Markowskiego i Elżbietę Armatys-Markowską

Powołane Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej.

14.30- 15.30 – Przerwa obiadowa, w tym czasie obiad (osoby, które zapłaciły). Komisja Wnioskowa przyjmuje wnioski do głosowania na obrady Kapituły.

15.30 – 16.00 prezentacja książki Bogumiła Wójcika „Kraj za morzem” – tematyka wypraw krzyżowych .

16.00-17.30 trzecia część obrad, sprawdzenie kworum, przyjęcia Bractw do Kapituły, przyjęcie bractw do Nowicjatu, Prezentacja zgłoszonych wniosków wedle kolejności zgłoszenia, dyskusja i głosowanie (o ile będzie wymagane)

17.30- 19.00 Kontynuacja prac Kapituły dyskusja i podejmowanie uchwał w sprawie zgłoszonych wniosków do skutku o ile nie wyczerpiemy wcześniej planu obrad
Jeżeli do godziny 19.30 o ile ten program obrad nie zostanie wyczerpany obrady zostaną przeniesione na Niedzielę 17.03.2024 r. lub też kontynuacja obrad po kolacji

19.00 -19.30 prezentacja „Zaginiona kolekcja. Zbiór kopii hełmów garnczkowych z wystroju Kaplicy Św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku”– Hetman Polny Arkadiusz Dzikowski

20.00 uroczysta kolacja (osoby, które zapłaciły) i prace w kuluarach

17.03

9.30 -10.30 śniadanie (osoby, które zapłaciły składkę)

10.45 – kontynuacja obrad Kapituły do godziny 12 dyskusja i glosowanie nad wnioskami

Zakończenie obrad Kapituły