Konwent lata 2017 – 2019

Hetman Wielki Rycerstwa Polskiego 
Arkadiusz Brandt Dzikowski,  Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej
hermanad@wp.pl

Hetman Polny Rycerstwa Polskiego
Michał Lewartyn Wojtysiak – Bractwo Rycerskie Ziemi Łęczyckiej 
justyciarius@wp.pl

Kanclerz Kapituły Rycerstwa Polskiego 
Radosław Spychalski – Brać Rycerska Starigrodu
kanclerz@kapitula.com.pl

Marszałek Kapituły Rycerstwa Polskiego 
Marek Boruta Mojecki – Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej
marek.rycerz.lca@gmail.com

Herold Kapituły Rycerstwa Polskiego 
Piotr Pastusiak – Bractwo Rycerskie RAVA
papas@op.pl

Chorąży Kapituły Rycerstwa Polskiego 
Grzegorz Orenkiewicz – Chorągiew Ziemi Chełmińskiej
comesgrzegorz@gmail.com

Skryba Kapituły Rycerstwa Polskiego 
Piotr Sieczkowski – wolny rycerz
durrandir@gmail.com

Namiestnik Pomorski 
Jarosław Druss Makiła – Starogardzkie Bractwo Rycerskie
druss_sbr@wp.pl

Namiestnik Pruski 
Piotr Ciecierski – Bractwo Rycerskie Ziemi Sztumskiej 
weuniany81@gmail.com

Namiestnik Mazowiecki 
Piotr Woźniak – Klan Mc Colaps
nefton.p@gmail.com

Namiestnik Śląski 
Marek Boruta Mojecki – Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej
izogips_ziemnice@wp.pl

Namiestnik Małopolski 
WAKAT 

Namiestnik Wielkopolski 
Arkadiusz Gołębiewski – Konfraternia Burgus Carpinei
lake0@wp.pl