Kapituła Generalna KRP 2022r. w Szydłowie

        Hetman Wielki Kapituły Rycerstwa Polskiego wraz Konwentem zwołuje na dni 22 do 24 kwietnia 2022 r. Kapitułę Generalną w Szydłowie. Przedmiotem obrad będzie między innymi omówienie działań Kapituły w czasie pandemii, wybory Hetmana oraz członków Konwentu a także inne sprawy ważne dla prac Kapituły.

      Prosimy o zgłaszanie do dnia 20 kwietnia 2022 na adres kancelarii Kapituły: kanclerz@kapitula.com.pl  propozycji wniosków, które będą przedmiotem prac Kapituły Generalnej w celu sprawnego przygotowania planu obrad.

     Wszystkie szczegóły dotyczące noclegów, miejsca obrad oraz kosztów wyżywienia i noclegów podamy w najbliższym czasie. Wskażemy także informacje kontaktowe do osób bezpośrednio zajmujących się organizacją obrad

Kanclerz Kapituły

Marcin Owczarczak