Order Bursztynowej Róży

Order Bursztynowej Róży– nadawany damom, które uznawane są za wzór. 

Otrzymali: 
Elżbieta Markowska
Elżbieta Kucińska 
Marlena Pilarska
śp. Barbara Mikołajczak
Małgorzata Ciosańska
Marzena Teresa Czyżyk
Alicja Sommer-Gałązka