Order Orła z Mieczem

Order Orła z Mieczem – nadawany rycerzom, którzy uznani zostają za wzór tych co kroczą drogą rycerską 

Otrzymali:
śp. Jerzy Czajka
Dariusz Markowski
Krzysztof Górecki
Jarosław Struczyński
Szymański Jacek
Arkadiusz Dzikowski
Stanisław Szmit
Jedrzej Ciosański
śp. Piotr Kubowicz
Adam Łaciuk
Grzegorz Łukaszewski
Grzegorz Orenkiewicz
Michał Wojtysiak
Mirosław Kropiński (Ijon)
Waldemar Młodawski
Janusz Murzyn
Marek Mojecki

Mistrz Orderu Orła z Mieczem Kapituły Rycerstwa Polskiego
Dariusz Markowski
E-Mail: dariusz@zagonczyk.pl
Do Darka można zgłaszać kandydatury osób, które będą mogłyby uhonorowane tym odznaczeniem.